Blog: Je huis verbouwen of uitbreiden?

Datum: 03 april 2019 · Auteur: Borgdorff · Categorie: Verkoop

Wil je je huidige woning gaan verbouwen of uitbreiden, dan is het verstandig om eerst te onderzoeken of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. Een omgevingsvergunning is een verzameling van vergunningen die vroeger allemaal losse namen hadden. Denk onder andere aan een bouwvergunning, gebruiksvergunning, kapvergunning en sloopvergunning.

Blog: Je huis verbouwen of uitbreiden?

Wil je je huidige woning gaan verbouwen of uitbreiden, dan is het verstandig om eerst te onderzoeken of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. Een omgevingsvergunning is een verzameling van vergunningen die vroeger allemaal losse namen hadden. Denk onder andere aan een bouwvergunning, gebruiksvergunning, kapvergunning en sloopvergunning.

Stap 1 is het doen van een vergunning check op de website van de gemeente waarin de woning is gelegen. In het systeem doorloop je diverse vragen, hieruit zal blijken of de verbouwing die u voor ogen heeft niet melding- of vergunningsplichtig of dan wel meldingplichtig of vergunningplichtig is.

In de meeste gevallen is het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning vergunningsvrij, mits deze aan bepaalde afmeting voldoet.

Mocht er een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd, dan kan dat tegenwoordig gemakkelijk online. Voor de aanvraag zijn diverse stukken nodig, het gaat om bouwtekeningen, berekeningen en foto’s van de huidige situatie. Per aanvraag zal dit uiteraard verschillen. Belangrijk is de stukken zo compleet mogelijk in te dienen bij de gemeente, hiervoor kunt u ook de hulp inschakelen van een bouwkundig adviesbureau.

Een bouwkundig adviesbureau kunt voor u bouwtekeningen, constructieberekeningen en bouwbesluitberekeningen maken. Zij weten precies wat er mogelijk is binnen het huidige bestemmingsplan en het geldende bouwbesluit. Daarnaast kunnen zij de aanvraag namens u indienen bij de gemeente en alle vakinhoudelijke en overige vragen correct en volledig beantwoorden.

Kort uitgelegd, zal het bevoegd gezag, in de meeste gevallen de gemeente, bekijken of de plannen binnen het bestemmingsplan vallen en zal het geheel daarna getoetst worden door de welstandcommissie.
Zij zijn een onafhankelijke commissie die aan Burgemeester en Wethouders advies uitbrengt of het uiterlijk van de bouw en/of verbouwing niet in strijd is met redelijke eisen van welstand zoals in de Woningwet bepaald.

Eenvoudige aanvragen wordt behandeld in maximaal 8 weken, voor complexere aanvragen staat een maximale termijn van maximaal 6 maanden.