Ontwerp-bestemmingsplan in procedure gebracht!

17 juni 2021

Goed nieuws! De realisatie van Gravin Machteld komt steeds dichterbij. Het college van B en W heeft het ontwerpbestemmings-plan in procedure gebracht. Belanghebbenden kunnen nu zienswijzen indienen. 

In het voormalig gemeentehuis van 's-Gravenzande worden 44 appartementen gerealiseerd. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen koop en huur. Naast de woningen is er ruimte voor een horecavoorziening, detailhandel, stadstuin en diverse parkeerplaatsen.

Bekijk ook het project Gravin Machteld (voormalig gemeentehuis 's-Gravenzande)